English| മലയാളം

പുതുക്കിയ വോട്ടർപട്ടിക 11.11.2020

പുതുക്കിയ വോട്ടര്‍ പട്ടിക നഗരസഭയിലും  വില്ലേജ് ഓഫീസിലും താലൂക്ക് ഓഫീസിലും http://lsgelection.kerala.gov.in/voters/view  എന്ന വെബ്സൈറ്റിലും താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലിങ്കിലും ലഭ്യമാണ്

 

for download click here